Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж
політехнічний фаховий коледж

Анонси

Заміни до розкладу занять

Рубрика: НВПЕТ,Розклад занять Автор: metodist. Вівторок 31 Січ 2023 в 12:00

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії (універсальна послуга для потреб гуртожитку), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація Автор: developer. Понеділок 30 Січ 2023 в 09:30

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894 (будівля гуртожитку за адресою:11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,        вул. Левченка, буд. 2).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія, 09310000-5 Електричнаенергія (Універсальнапослуга) за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09310000-5 Електричнаенергія (Універсальнапослуга).

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 181 600,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу електричної енергії(універсальна послуга) за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, якізабороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань таздійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергунадаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – електричної енергії (універсальна послуга) на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 181 600,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії (універсальна послуга) регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями,Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII, Постановою НКРЕКП “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричноїенергії” від 14.03.2018 № 312, Кодексомсистемирозподілу, затвердженимпостановоюНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетики та комунальнихпослугУкраїнивід 14.03.2018р. № 310, Кодексомсистемипередачі, затвердженимпостановоюНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетики та комунальнихпослугУкраїнивід 14.03.2018р. № 309,Постановою НКРЕКП “Про затвердження Правил ринку” від 14.03.2018 № 307,Постановою НКРЕКП 26.10.2018р. №1268 та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023р. включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергіїприймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 108095кВт/год на 2023рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики напругиелектропостачання в електричних мережах загальногопризначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якостіелектричноїенергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
  3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання електричної енергії кінцевому споживачу.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з розподілу електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація Автор: developer. Понеділок 30 Січ 2023 в 09:00

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу електричної енергії згідно ДК 021:2015 код Єдиного закупівельного словника 65310000-9 –  розподіл електричної енергії.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва:ДК 021:2015 – 65310000-9 –  розподіл електричної енергії.

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:196 600,00 грн(сто дев’яносто шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу послуги з розподілу електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – послуг з розподілу електричної енергії на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 196 600,00 грн(сто дев’яносто шість тисяч шістсот гривень 00 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуг з розподілу електричної енергії регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про природні монополії», Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII,Ліцензійними умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (зі змінами) та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання послуг з розподілу електричної енергії. За одиницю виміру кількості послуг з розподілу електричної енергії приймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 114 302кВт/год на 2023 рік.

Технічні та якісні характеристики встановлюютьсявідповідно до Закону України «Про ринокелектричноїенергії», Правил роздрібного ринку електричноїенергії, затвердженихпостановоюНаціональноїкомісії, щоздійснюєдержавнерегулювання у сферах енергетики та комунальнихпослуг, від 14 березня 2018 року № 312, Порядком забезпеченнястандартівякостіелектропостачання та наданнякомпенсаційспоживачам за їхнедотримання, затвердженимпостановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), Кодексом комерційногообліку, затвердженимпостановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами, щостосуються предмета закупівлі.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
  3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфери надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

Тижневий план заходів

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. П’ятниця 27 Січ 2023 в 09:45

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з розподілу природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація Автор: developer. Середа 25 Січ 2023 в 11:00

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу природного газу згідно ДК 021:2015 код 65210000-8 – Розподіл газу.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва:ДК 021:2015 код 65210000-8 – Розподіл газу.

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:396450,13 грн (триста дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 13 копійок)з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу послуги з розподілу газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – послуг з розподілу газу. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводиться на підставі ціни (тарифу) на послугу з розподілу природного газу.

Послуги з розподілу природного газу надаютьсяспоживачу на підставі Кодексу ГРМ та типового договору розподілу природного газу, щоукладаєтьсяміжспоживачем та оператором розподільноїсистеми, відповідно до типового договору розподілу природного газу, затвердженого Регулятором (НКРЕКП).

Згідноабз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природнімонополії», природнамонополія – стан товарного ринку, при якомузадоволенняпопиту на цьому ринку є більшефективним за умовивідсутностіконкуренціївнаслідоктехнологічнихособливостейвиробництва (у зв’язку з істотнимзменшеннямвитратвиробництва на одиницю товару в мірузбільшенняобсягіввиробництва), а товари (послуги), щовиробляютьсясуб’єктамиприроднихмонополій, не можуть бути замінені у споживаннііншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку меншезалежитьвідзміницін на цітовари (послуги), ніж попит на іншітовари (послуги).

Відповідно до Закону України «Про захистекономічноїконкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III, суб’єктгосподарюваннязаймаємонопольне (домінуюче) становище на ринку, якщо на цьому ринку у нього не маєжодного конкурента, а у відповідності до частини 2 статті 12 цього Закону, монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єктагосподарювання, часткаякого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщовін не доведе, щозазнаєзначноїконкуренції. Частиною 1 статті 5 Закону України «Про природнімонополії» регулюєтьсядіяльністьсуб’єктівприроднихмонополій, в тому числі і у сферірозподілу природного газу, зокремавідповідно до частини 2 статті 5 цього Закону, переліксуб’єктівприроднихмонополійскладається та ведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни на підставіреєстрівсуб’єктівприроднихмонополій у сфері ЖКГ.

Зведенийпереліксуб’єктівприроднихмонополійведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни на підставіреєстрівсуб’єктівприроднихмонополій у сферіжитлово-комунальногогосподарства, щоформуютьсянаціональноюкомісією, щоздійснюєдержавнерегулювання у сферікомунальнихпослуг, а в інших сферах, якихдіютьсуб’єктиприроднихмонополій, – національнимикомісіямирегулюванняприроднихмонополій у відповіднійсферіабо органами виконавчоївлади, щоздійснюютьфункції такого регулювання до створеннязазначенихкомісій. 

У зв’язку з введеннямвоєнного стану в Українівідсутнійвільний доступ до деякоїпублічноїінформації, щоміститься у державнихреєстрах, у тому числі до зведеногоперелікусуб’єктівприроднихмонополій, щоведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни). 

Відповідно до відповіді АМКУ від27 грудня 2022 року № 100-17,3/02-6346е на офіційнезверненнязамовникастосовнопідтвердження факту перебування конкретного суб’єктагосподарювання у Зведеномуперелікусуб’єктівприроднихмонополій), документів, а саме: Витягу зі зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2022 AT «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»є суб’єктомприроднихмонополій (відповідно до Ліцензії серії АЕ № 295539, територія діяльності суб’єкта природних монополій: територія Бердичівського, Коростенського, Новоград-Волинського районів, міст Житомир, Радомишль та Чуднів, селищ міського типу Брусилів, Городок, Корнин, Любар, Миропіль, Новоборова, Новогуйвинськ, Попільня, Пулини, Романів, Хорошів, Черняхів та сіл Андрушки, Березівка, Високе, Вишевичі, Вільшанка, Волиця, Глибочиця, Курне, Оліївка, Потіївка, Станишівка, Тетерівка Житомирського району Житомирської області, а також території сіл Бухни та Морозівка Вінницької області та села Махаринці Хмільницького району Вінницької області відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 847 (із змінами) (адреса постачання послуг: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд. 38).

Згідно Постанови НРКЕП від 22.12.2021 №2747 зі змінами тариф на послуги з розподілу природного газу з 01.01.2023 для АТ «Житомиргаз» становить 1,70 грн без ПДВ за 1 м3

Розмір бюджетного призначення: 396 450,13 грн (триста дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 13 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуг з розподілу природного газу регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про природні монополії», Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIIIта іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру кількості послуг з розподілу природного газу приймається метр кубічний, яка у скороченому вигляді має позначення – «м3». Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 194 338,30 м3на 2023 рік.

Технічні та якісні характеристики встановлюютьсявідповідно до Закону України «Про ринокприродного газу»,Кодексугазотранспортноїсистемита іншими нормативно-правовими актами, щостосуються предмета закупівлі.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
  3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфери надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель    Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. Неділя 22 Січ 2023 в 10:01

Print Friendly, PDF & Email

Тижневий план заходів

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. П’ятниця 20 Січ 2023 в 10:05

Педагогічні читання – 2023

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. Четвер 19 Січ 2023 в 16:13

Педагогічні читання − одна з традицій та неодмінна частина методичної роботи нашого коледжу, що дозволяє забезпечувати високий професійний рівень викладачів та знаходитися в авангарді сучасної педагогічної думки.

Цьогоріч, не зважаючи на особливий режим воєнного часу, повітряну тривогу та певні обмеження, традицію не було порушено, а значить «Педагогічні читання – 2023» відбулися!

19 січня 2023 року в коледжі було проведено захід на тему «Практичні аспекти застосування цифрових технологій навчання у НВПФК» з креативними виступами, під час яких викладачі ділились своїм досвідом, надавали рекомендації та поради.

На початку зустрічі до присутніх звернулася директор коледжу Петрошук А.В., яка наголосила на тому, що цифрові технології − вимога сучасності.

Викладач біології Сахненко Н.А. розкрила особливості використання сервісу LearningApps в освітньому процесі, навівши цікаві приклади з власного педагогічного досвіду.

Про інтернет-олімпіади як інструмент мотивації і підвищення рівня знань студентів говорила Марченко Н.М., викладач української мови та літератури.

Жваве обговорення викликав виступ Кудрявцева А.Л., викладача спеціальних дисциплін, який навів переваги використання графічних редакторів під час практичних занять.

Цікавим видався виступ Васеньової О.О., викладача комп’ютерних дисциплін «Google-таблиці для автоматизації оцінювання та формування підсумкової документації».

Надзвичайно корисною інформацією поділилася Дзюбенко С.В., викладач хімії, з теми «Застосування віртуальної лабораторії Go-Lab на заняттях предметів природничого циклу».

Практичні засади використання графічного планшета на заняттях з фізики» розкрив Любчак В.П., викладач фізики.

Отже, під час педагогічних читань, було висвітлено багато важливих тем, які є актуальними та важливими для кожного викладача, обговорювалися сучасні педагогічні інструменти, нові підходи до викладання, актуальні проблеми педагогіки.

З матеріалами педагогічних читань можна ознайомитися тут.

Print Friendly, PDF & Email

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. Четвер 12 Січ 2023 в 13:49

Print Friendly, PDF & Email

Нове положення про атестацію педагогічних працівників

Рубрика: НВПЕТ Автор: metodist. Середа 11 Січ 2023 в 11:28

Нове Положення про атестацію педагогічних працівників набере чинності з 1 вересня 2023 року.

У Положенні визначено порядок проведення атестації педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників тлумачиться як система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності.

Звання, що були присвоєні раніше, залишаться дійсними. Новопризначені педагоги отримають право подаватися на проходження атестації вже через рік.

Для допущення до атестації з 2023 року мінімальний обсяг підвищення кваліфікації − не менше 120 год./4 кредити ЄКТС.

Print Friendly, PDF & Email

Наступна »

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика