Середюк В.С.

Основи обробки матеріалів різанням та різальні інструменти. (підручник) Основи обробки матеріалів та інструмент. (збірник задач) Курсове проектування деталей машин. (методичні рекомендації)  Завдання до графічних робіт з нарисної геометрії та інженерної графіки. (індивідуальні завдання) Правила оформлення машинобудівних креслеників МР до виконання дипломного проєкту “Технічне обслуговування Читати