Творчі проєкти ЦК загальнотехнічних та спеціальних дисциплін

Творчі проєкти ЦК загальнотехнічних і спеціальних дисциплін (голова ЦК Ваховський Віктор) від історії до сьогодення можна переглянути за посиланням.

Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

У Звягельському політехнічному коледжі з метою забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам фахової передвищої освіти, передбачається послідовне дотримання визначених процедур запровадження, моніторингу, перегляду і оновлення освітніх програм з урахуванням зауважень та пропозицій усіх учасників освітнього процесу. 28 Читати

Зустріч зі стейкхолдерами спеціальності 131 Прикладна механіка

У Звягельському політехнічному фаховому коледжі велика увага приділяється інтеграції теоретичного та практичного навчання студентів. Підготовка фахівців Прикладної механіки (спеціальність 131) не може бути повною, якщо вона органічно не поєднує як теоретичну, так і практичну складову процесу навчання. При цьому практична Читати

Захист дипломних проєктів гр. М-488

З 24 по 26 липня 2024 р. у ЗПФК відбувавається захист дипломних проєктів студентів спеціальності 131 Прикладна механіка гр. М-488. Це важлива подія, яка знаменує собою серйозний етап у житті. Здобувачі освіти наполегливо працювали, опановували знання та навички, необхідні для Читати

Обговорення освітньої програми зі стейкхолдерами спеціальності 071 Облік і оподаткування

З метою забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам фахової передвищої освіти, у Звягельському політехнічному коледжі передбачається послідовне дотримання визначених процедур запровадження, моніторингу, перегляду і оновлення освітніх програм з урахуванням зауважень та пропозицій усіх учасників освітнього процесу. 24 Читати

Комплексний кваліфікаційний іспит

21 червня у коледжі розпочалася підсумкова атестація здобувачів освіти рівня фахового молодшого бакалавра. У числі перших – обліковці. Сьогодні перша практична частина кваліфікаційного іспиту для здобувачів освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування. Успіхів вам!

Результати опитування випускників спеціальності 071 Облік і оподаткування

Це опитування є формою участі випускників освітнього ступеня МФБ (МС) у системі внутрішнього забезпечення якості освіти та реалізації принципу “студентоцентрованого навчання”. Метою моніторингу є отримання об’єктивної інформації щодо задоволеності випускників якістю отриманих послуг, станом організації освітнього процесу, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного Читати

Результати анкетування “Освітній процес”

Триває вивчення стану освітньої діяльності у ЗПФК. Це потрібно для сприяння розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в коледжі. Анкетування проводиться анонімно, за допомогою Google Form. Результати анкетування використовуються в узагальненому вигляді. Результати опитування студентів ІІ Читати