Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж
політехнічний фаховий коледж

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація Автор: developer. Вівторок 06 Гру 2022 в 09:30

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія, код 09310000-5Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія.

Вид процедури закупівлі:відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2275000,00грн (два мільйони двісті сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, якізабороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань таздійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергунадаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – електричної енергії на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 2275000,00 грн (два мільйони двісті сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями,Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023р. включно. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – приєднання.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергіїприймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 350 000кВт/годна 2023рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики напругиелектропостачання в електричних мережах загальногопризначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якостіелектричноїенергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
  3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання електричної енергії кінцевому споживачу.

 

Юрисконсульт,

уповноважена  особа із  закупівель   Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & EmailНовоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика