Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж
політехнічний фаховий коледж

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з централізованого водопостачання (для потреб споживачів, що проживають у гуртожитку), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація Автор: developer. Середа 01 Бер 2023 в 16:15

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Централізоване водопостачаннязгідно ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва:централізованеводопостачаннязгідно ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води.

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:47 716,28 грн (сорок сім тисяч сімсот шістнадцять гривень 28 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу послуги з централізованого водопостачання за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – послуг з централізованого водопостачання на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 47 716,28 грн (сорок сім тисяч сімсот шістнадцять гривень 28 копійок) з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуг з централізованого водопостачання регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про природні монополії», ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 05.07.2019 за № 690 «Про затвердженняПравил наданняпослуг з централізованоговодопостачання та централізованоговодовідведення і типовихдоговорів про наданняпослуг з централізованоговодопостачання та централізованоговодовідведення»та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.Термін постачання –з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.Адреса постачання послуг: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Левченка, буд. 2.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання послуг з централізованого водопостачаненя. За одиницю виміру кількості послуг з централізованого водопостачання приймається 1 куб.метр. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 2492 куб. метрівна 2023 рік.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлівизначенівідповідно до потреб замовника та з урахуваннямвимогнормативнихдокументів у сферістандартизації.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

  1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
  3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфери надання послуг з централізованого водопостачання.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & EmailНовоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика