Новоград-Волинський промислово-економічний технікум
промислово-економічний технікум

Спеціальність 123 “Комп′ютерна інженерія”

Рубрика: Абітурієнтам,Комп’ютерники Автор: admin. Четвер 09 Лют 2017 в 11:53

Спеціальність  123 “Комп′ютерна інженерія” (5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»)

Галузь знань 12 “Інформаційні технології” (0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»)

З метою удосконалення  навчального процесу, створення методичного забезпечення для якісної підготовки студентів в технікумі створено циклову комісію комп’ютерних дисциплін.

На сьогоднішній день у складі комісії працюють 6 викладачів.

Завдяки  професіоналізму викладачів комп’ютерних дисциплін, викладання предметів ведеться на високому науковому рівні.

Після закінчення технікуму випускники спеціальності “Комп′ютерна інженерія” («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІ-ІІІ курс) в університетах з якими заключені угоди:

Луцький національний технічний університет

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний університет харчових технологій (Київ)

Національний авіаційний університет (Київ)

Тернопільський національний економічний університет

Під час навчання студенти вивчають дисципліни:

Цикл загальноосвітньої підготовки:

Українська мова

Українська література

Іноземна мова **

Світова література

Історія України **

Всесвітня історія

Громадянська освіта:

Правознавство * (Основи правознавства)

Економіка * (Економічна теорія)

Людина і світ

Художня культура* (Культурологія)

Математика

Фізика

Астрономія

Біологія

Географія

Хімія

Екологія * (Основи екології)

Технології * (Вступ до спеціальності)

Інформатика ** (Програмне забезпечення)

Фізична культура **

Захист Вітчизни

І.  Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України

Українська мова за проф.спрямув.

Культурологія

Основи філософських знань

Соціологія

Економічна теорія

Основи правознавства

Іноземна мова за проф.спрям.

Фізичне виховання

ІІ.  Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Вища математика

Інженерна та комп’ютерна графіка

Фізика

Теорія електричних і магнітних кіл

Теорія ймовірності і математична статистика

Алгоритми і методи обчислень

Комп′ютерна логіка

Дискретна математика

Основи екології

ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки

3.1 Цикл професійної підготовки

Програмування

Комп′ютерна електроніка

Архітектура компютерів

Комп′ютерна схемотехніка

Системне програмування

Операційні системи

Комп′ютерні мережі

Організація баз даних

Основи програмної інженерії

Економіка і планування виробництва

Безпека життєдіяльності та охорона праці

3.2 Цикл практичної підготовки

Навчальна електрорадіомонтажна практика

Навчальна практика для отримання робочої професії

Практика з програмного забезпечення

Практика з системного адміністрування

Виробнича технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Варіативна частина

І.  Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вступ до спеціальності

ІІ.  Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Основи стандартизації, метрології та взаємозамінності

ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки

3.1 Цикл професійної підготовки

Захист інформації

Web – дизайн

Технічне обслуговування ЕОМ

3.2 Цикл практичної підготовки

Електровимірювальна практика

 

Print Friendly, PDF & EmailНовоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика