Новоград-Волинський промислово-економічний технікум
промислово-економічний технікум

Спеціальність “Електроенергетика та … (Електрики)”

Рубрика: Електрики Автор: admin. Неділя 03 Кві 2016 в 19:54

elektr

Електроенергетика – галузь промисловості, яка забезпечує електрифікацію господарства та побутові потреби населення на основі виробництва й розподілу електроенергії. Електроенергетика посідає провідне місце в енергетиці країни. Вона є матеріальною основою науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях суспільного виробництва. На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращення умов праці і підвищення рівня життя людей.

Великі мегаполіси та малі міста, селища, промислові підприємства не можуть функціонувати без електричної енергії. Для цього потрібні фахівці, які здатні проектувати та експлуатувати обладнання і системи електропостачання. Саме їх і готує наша спеціальність.

Наші випускники готуються до експлуатаційної, організаторської та проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах різних галузей промисловості, де використовуються енергетичні системи та електротехнічне обладнання. Вони є фахівцями широкого профілю з достатньою загальнонауковою і загальнотехнічною, спеціальною економічною та гуманітарною підготовкою і здатні швидко адаптуватися до нових умов.

До тих пір, поки на підприємствах, торгівельних та ділових центрах, готелях, кінотеатрах, крамницях, лікарнях, державних установах та домівках горить світло і працюють електроприлади, верстати та машини, наші спеціалісти будуть завжди мати попит на ринку праці.

Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи в народному господарстві України на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електроустаткування в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.

Молодший спеціаліст технік-електрик повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, знати призначення, конструкцію, принцип роботи сучасного електроустаткування і систем електропостачання, вміти їх використовувати, виконувати норми безпеки.

За період навчання в технікумі студенти даної спеціальності освоюють знання,  крім  предметів гуманітарного  та соціально-економічного  циклу з  предметів  професійної та  практичної  підготовки:

 • комп’ютерна техніка та програмування;
 • комп’ютерна графіка;
 • електричні апарати;
 • електричні машини;
 • основи електропривода;
 • системи керування електроприводами;
 • електропостачання підприємств і цивільних споруд;
 • основи промислової електроніки, мікропроцесорної  техніки та автоматики;
 • монтаж, експлуатація та ремонт електроустаткування;
 • електроустаткування промислових підприємств та цивільних споруд;
 • економіка та організація електротехнічної служби підприємств;

Поряд з теоретичним курсом студенти отримують практичні навики на практиках:

 • слюсарно-механічна навчальна практика;
 • електровимірювальна навчальна практика;
 • електромонтажна навчальна практика;
 • навчальна практика для отримання робочої професії;
 • виробнича технологічна;
 • виробнича переддипломна.

Технік-електрик може працювати: електриком, електромеханіком засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, енергетиком дільниці або цеху, техніком-конструктором, техніком-технологом, техніком із сигналізації, майстром в навчальних закладах електротехнічного профілю.

Випускники даної спеціальності продовжують навчання за скороченим терміном   денної  та заочної  форм у таких вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації:

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України;
 • Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Житомирський національний агроекологічний університет;
 • Національний університет   «Львівська політехніка»;
 • Хмельницький технічний університет;
 • НТУ “Київський політехнічний інститут”.
Print Friendly, PDF & EmailНовоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика