Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж
політехнічний фаховий коледж

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії (універсальна послуга для потреб гуртожитку), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація. Автор: developer. Понеділок 30 Січ 2023 в 09:30

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894 (будівля гуртожитку за адресою:11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,        вул. Левченка, буд. 2).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія, 09310000-5 Електричнаенергія (Універсальнапослуга) за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09310000-5 Електричнаенергія (Універсальнапослуга).

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 181 600,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу електричної енергії(універсальна послуга) за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, якізабороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань таздійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергунадаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – електричної енергії (універсальна послуга) на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 181 600,00 грн (сто вісімдесят одна тисяча шістсот гривень 00 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії (універсальна послуга) регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями,Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII, Постановою НКРЕКП “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричноїенергії” від 14.03.2018 № 312, Кодексомсистемирозподілу, затвердженимпостановоюНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетики та комунальнихпослугУкраїнивід 14.03.2018р. № 310, Кодексомсистемипередачі, затвердженимпостановоюНаціональноїкомісіїрегулюванняелектроенергетики та комунальнихпослугУкраїнивід 14.03.2018р. № 309,Постановою НКРЕКП “Про затвердження Правил ринку” від 14.03.2018 № 307,Постановою НКРЕКП 26.10.2018р. №1268 та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023р. включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергіїприймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 108095кВт/год на 2023рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики напругиелектропостачання в електричних мережах загальногопризначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якостіелектричноїенергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

 1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
 3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання електричної енергії кінцевому споживачу.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з розподілу електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація. Автор: developer. Понеділок 30 Січ 2023 в 09:00

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу електричної енергії згідно ДК 021:2015 код Єдиного закупівельного словника 65310000-9 –  розподіл електричної енергії.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва:ДК 021:2015 – 65310000-9 –  розподіл електричної енергії.

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:196 600,00 грн(сто дев’яносто шість тисяч шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу послуги з розподілу електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – послуг з розподілу електричної енергії на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 196 600,00 грн(сто дев’яносто шість тисяч шістсот гривень 00 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуг з розподілу електричної енергії регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про природні монополії», Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII,Ліцензійними умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (зі змінами) та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання послуг з розподілу електричної енергії. За одиницю виміру кількості послуг з розподілу електричної енергії приймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 114 302кВт/год на 2023 рік.

Технічні та якісні характеристики встановлюютьсявідповідно до Закону України «Про ринокелектричноїенергії», Правил роздрібного ринку електричноїенергії, затвердженихпостановоюНаціональноїкомісії, щоздійснюєдержавнерегулювання у сферах енергетики та комунальнихпослуг, від 14 березня 2018 року № 312, Порядком забезпеченнястандартівякостіелектропостачання та наданнякомпенсаційспоживачам за їхнедотримання, затвердженимпостановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), Кодексом комерційногообліку, затвердженимпостановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами, щостосуються предмета закупівлі.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

 1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
 3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфери надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з розподілу природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація. Автор: developer. Середа 25 Січ 2023 в 11:00

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу природного газу згідно ДК 021:2015 код 65210000-8 – Розподіл газу.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва:ДК 021:2015 код 65210000-8 – Розподіл газу.

Вид процедури закупівлі:договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівельвідповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженому постановою Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:396450,13 грн (триста дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 13 копійок)з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу послуги з розподілу газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – послуг з розподілу газу. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводиться на підставі ціни (тарифу) на послугу з розподілу природного газу.

Послуги з розподілу природного газу надаютьсяспоживачу на підставі Кодексу ГРМ та типового договору розподілу природного газу, щоукладаєтьсяміжспоживачем та оператором розподільноїсистеми, відповідно до типового договору розподілу природного газу, затвердженого Регулятором (НКРЕКП).

Згідноабз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про природнімонополії», природнамонополія – стан товарного ринку, при якомузадоволенняпопиту на цьому ринку є більшефективним за умовивідсутностіконкуренціївнаслідоктехнологічнихособливостейвиробництва (у зв’язку з істотнимзменшеннямвитратвиробництва на одиницю товару в мірузбільшенняобсягіввиробництва), а товари (послуги), щовиробляютьсясуб’єктамиприроднихмонополій, не можуть бути замінені у споживаннііншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку меншезалежитьвідзміницін на цітовари (послуги), ніж попит на іншітовари (послуги).

Відповідно до Закону України «Про захистекономічноїконкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III, суб’єктгосподарюваннязаймаємонопольне (домінуюче) становище на ринку, якщо на цьому ринку у нього не маєжодного конкурента, а у відповідності до частини 2 статті 12 цього Закону, монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єктагосподарювання, часткаякого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщовін не доведе, щозазнаєзначноїконкуренції. Частиною 1 статті 5 Закону України «Про природнімонополії» регулюєтьсядіяльністьсуб’єктівприроднихмонополій, в тому числі і у сферірозподілу природного газу, зокремавідповідно до частини 2 статті 5 цього Закону, переліксуб’єктівприроднихмонополійскладається та ведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни на підставіреєстрівсуб’єктівприроднихмонополій у сфері ЖКГ.

Зведенийпереліксуб’єктівприроднихмонополійведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни на підставіреєстрівсуб’єктівприроднихмонополій у сферіжитлово-комунальногогосподарства, щоформуютьсянаціональноюкомісією, щоздійснюєдержавнерегулювання у сферікомунальнихпослуг, а в інших сферах, якихдіютьсуб’єктиприроднихмонополій, – національнимикомісіямирегулюванняприроднихмонополій у відповіднійсферіабо органами виконавчоївлади, щоздійснюютьфункції такого регулювання до створеннязазначенихкомісій. 

У зв’язку з введеннямвоєнного стану в Українівідсутнійвільний доступ до деякоїпублічноїінформації, щоміститься у державнихреєстрах, у тому числі до зведеногоперелікусуб’єктівприроднихмонополій, щоведетьсяАнтимонопольнимкомітетомУкраїни). 

Відповідно до відповіді АМКУ від27 грудня 2022 року № 100-17,3/02-6346е на офіційнезверненнязамовникастосовнопідтвердження факту перебування конкретного суб’єктагосподарювання у Зведеномуперелікусуб’єктівприроднихмонополій), документів, а саме: Витягу зі зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2022 AT «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»є суб’єктомприроднихмонополій (відповідно до Ліцензії серії АЕ № 295539, територія діяльності суб’єкта природних монополій: територія Бердичівського, Коростенського, Новоград-Волинського районів, міст Житомир, Радомишль та Чуднів, селищ міського типу Брусилів, Городок, Корнин, Любар, Миропіль, Новоборова, Новогуйвинськ, Попільня, Пулини, Романів, Хорошів, Черняхів та сіл Андрушки, Березівка, Високе, Вишевичі, Вільшанка, Волиця, Глибочиця, Курне, Оліївка, Потіївка, Станишівка, Тетерівка Житомирського району Житомирської області, а також території сіл Бухни та Морозівка Вінницької області та села Махаринці Хмільницького району Вінницької області відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 847 (із змінами) (адреса постачання послуг: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд. 38).

Згідно Постанови НРКЕП від 22.12.2021 №2747 зі змінами тариф на послуги з розподілу природного газу з 01.01.2023 для АТ «Житомиргаз» становить 1,70 грн без ПДВ за 1 м3

Розмір бюджетного призначення: 396 450,13 грн (триста дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят гривень 13 копійок)з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуг з розподілу природного газу регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про природні монополії», Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIIIта іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру кількості послуг з розподілу природного газу приймається метр кубічний, яка у скороченому вигляді має позначення – «м3». Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 194 338,30 м3на 2023 рік.

Технічні та якісні характеристики встановлюютьсявідповідно до Закону України «Про ринокприродного газу»,Кодексугазотранспортноїсистемита іншими нормативно-правовими актами, щостосуються предмета закупівлі.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури закупівлі:

 1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
 3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфери надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

Юрисконсульт,

уповноважена особа із закупівель    Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: Публічна інформація. Автор: developer. Вівторок 06 Гру 2022 в 09:30

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія, код 09310000-5Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія.

Вид процедури закупівлі:відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2275000,00грн (два мільйони двісті сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, якізабороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань таздійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергунадаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи вище викладене, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – електричної енергії на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Розмір бюджетного призначення: 2275000,00 грн (два мільйони двісті сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВзгідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями,Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312та іншими нормативними документами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання – цілодобово з 01.01.2023 до 31.12.2023р. включно. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – приєднання.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергіїприймається 1 кВт/год. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 350 000кВт/годна 2023рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики напругиелектропостачання в електричних мережах загальногопризначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якостіелектричноїенергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

 1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
 3. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання електричної енергії кінцевому споживачу.

 

Юрисконсульт,

уповноважена  особа із  закупівель   Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі природнього газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на період із 01 січня 2023 року по 31 березня 2023 року (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Рубрика: НВПЕТ,Публічна інформація. Автор: developer. Четвер 03 Лис 2022 в 09:00

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж, код за ЄДРПОУ 05395894.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ; 09120000-6 – Газове паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09123000-7 – Природний газ.

Вид процедури закупівлі:відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2234775,15грн (два мільйони двісті тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 15 копійок) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу природнього газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.

Починаючи з 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон про ринок газу). Вказаний закон передбачає функціонування ринку природного газу, побудованого на принципах, зокрема, вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природних монополій, забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ. Згідно з положеннями частини першої статті 1 Закону про ринок газу – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу. Крім цього, частиною другою статті 12 Закону про ринок газу встановлено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Однак, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 12 серпня 2022 року № 2500-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб (до 21 листопада 2022 року включно).

Так, 19 липня 2022 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» № 812 (далі – Постанова № 812).

Відтак, Постанова №812 в розрізі введення воєнного стану в Україні визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі – спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації. Також відповідно до підпункту 4 пункту 2 Постанови №812 спеціальні обов’язки покладені на ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” – щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) (далі – бюджетні установи) на умовах передбачених пунктом 6 Постанови №812. Відповідно до вказаного пункту встановлено, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам на умовах договору постачання, укладеного з цим товариством на період до 31 грудня 2022 р., за ціною, що становить 16390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, якізабороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань таздійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергунадаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – природного газу на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів.Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Тому, враховуючи положення статті 117 Конституції України, де Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. А також беручи до уваги положення Постанови №812, якою врегульовано,що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам. Замовник дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі».

Розмір бюджетного призначення: 2234775,15грн (два мільйони двісті тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят п’ять гривень 15 копійок) з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля природного газу, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями, Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, що затверджені Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 р.  зі змінами (надалі – Правила постачання), Кодексом газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП  №2493 від 30.09.2015 р. зі змінами (надалі – Кодекс ГТС), Кодексом газорозподільних систем, затверджений НКРЕКП  № 2494 від 30.09.2015 р. зі змінами (надалі – Кодекс ГРС), Постановою НКРЕКП №3010 від 24.12.2019 «Про прийняття Остаточного рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП №3011 від 24.12.2019 «Про видачу ліцензії з транспортування природного газу ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019року «Про встановлення  тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки», Постановою НКРЕКП №1611 від 26.08.2020 року «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП»  та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання Договору про закупівлюпо 31.03.2023р. включно відповідно заявок, наданих Замовником торгів, в частині поставок товару з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру кількості природного газу приймається метр кубічний, яка у скороченому вигляді має позначення – «м3». Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 135000м3на період із 01.01.2023 по 31.03.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі такі показники встановлені зокрема: розділом ІІІ Кодексу ГТС; ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT); ДСТУ EN ISO 6974-2:2021 (EN ISO 6974-2:2012, IDT; ISO 6974-2:2012, IDT); ДСТУ EN ISO 6974-3:2021 (EN ISO 6974-3:2018, IDT; ISO 6974-3:2018, IDT); ДСТУ EN ISO 6974-5:2021 (EN ISO 6974-5:2014, IDT; ISO 6974-5:2014, IDT); ДСТУ EN ISO 16960:2021 (EN ISO 16960:2014, IDT; ISO 16960:2014, IDT).

Відповідно до положення пункту 13 частини 1 розділу ІІІ Кодексу ГТС встановлено, що Природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:

вміст метану (C1), мол. % – мінімум 90;

вміст етану (C2), мол. % – максимум 7;

вміст пропану (C3), мол. % – максимум 3;

вміст бутану (C4), мол. % – максимум 2;

вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. % – максимум 1;

вміст азоту (N2), мол. % – максимум 5;

вміст вуглецю (CO2), мол. % – максимум 2;

вміст кисню (O2), мол. % – максимум 0,2;

вища теплота згоряння (25 °C/20 °C):

мінімум – 36,20 МДж/м-3 (10,06 кВт⋅год/м-3);

максимум – 38,30 МДж/м-3 (10,64 кВт⋅год/м-3);

вища теплота згоряння (25 °C/0 °C):

мінімум – 38,85 МДж/м-3 (10,80 кВт⋅год/м-3);

максимум – 41,10 МДж/м-3 (11,42 кВт⋅год/м-3);

нижча теплота згоряння (25 °C/20 °C):

мінімум – 32,66 МДж/м-3 (09,07 кВт⋅год/м-3);

максимум – 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВт⋅год/м-3);

температура точки роси за вологою °С – при абсолютному тиску газу 3,92 МПа – не перевищує мінус 8 (-8);

температура точки роси за вуглеводнями – при температурі газу не нижче 0 °С – не перевищує 0°С;

вміст механічних домішок:відсутні;

вміст сірководню, г/м-3 – максимум 0,006;

вміст меркаптанової сірки, г/м-3 – максимум 0,02.

Решта технічних та якісних характеристик можливо згаданих за умовами тендерної документації передбачено в перелічених вище нормативних документах.

 

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

 1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» від 19 липня 2022 р. № 812;
 4. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання природного газу кінцевому споживачу.

 

Юрисконсульт,

уповноважена  особа  із  закупівель   Ірина СКИДАН

Print Friendly, PDF & Email

Звіт керівника

Рубрика: НВПЕТ,Публічна інформація. Автор: metodist. Четвер 27 Січ 2022 в 15:47

Звіт директора НВПЕТ Петрошук А.В. за 2019 рік

Рубрика: Публічна інформація. Автор: rozklad. Понеділок 03 Лют 2020 в 13:02

Педагогічні читання в НВПЕТ

Рубрика: НВПЕТ,Публічна інформація. Автор: rozklad. Четвер 09 Січ 2020 в 15:00

9 січня 2020 року в НВПЕТ відбулися педагогічні читання – традиційна форма самоосвітньої діяльності, яку осучаснили і переформатували.

(далі…)

Print Friendly, PDF & Email

План заходів технікуму

Рубрика: Публічна інформація. Автор: rozklad. Понеділок 02 Гру 2019 в 09:30

Житомирщина вражає

Рубрика: НВПЕТ,Публічна інформація. Автор: rozklad. Середа 30 Жов 2019 в 13:51

           Кожен рік до Дня працівника освіти профком організовує  поїздки в  різні міста нашої прекрасної України. Мета наших поїздок – краще пізнати навколишній світ,  розширити світогляд, згуртувати колектив.

          Започаткувала традицію  в 2007  році  адміністрація технікуму, підтримавши пропозицію  Іванюк Баян Ахтанівни  і перша поїздка була в місто-фортецю Кам’янець – Подільський.

         Профком  продовжує цю прекрасну традицію і протягом десяти років ми відвідали багато прекрасних куточків нашої Вітчизни.

         Кожна поїздка супроводжувалась якимись цікавими подіями,  казусними ситуаціями, а саме основне що все побачене і почуте назавжди залишалось з нами – це хороший настрій, гарне самопочуття, чудові спомини, розуміння того, що ми один раз приходимо в це життя і воно прекрасне.

        В цьому році ми вирішили не порушувати традицію  і 19 жовтня 2019 року о восьмій ранку тридцять викладачів, співробітників та їх рідних вирушили у цікаву подорож до Камінного села…

                       

Детальніше …

Інформація для зацікавлених

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Наступна »

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Яндекс.Метрика