Захист курсових проєктів комп’ютерників

З 5 по 7 травня 2024 р. відбулися захисти курсових проєктів з програмування студентами груп К-306, К-307 спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. Здобувачі освіти продемонстрували свої знання та навички, здобуті протягом навчального року, представивши інноваційні рішення та творчі підходи до вирішення поставлених завдань. Комісія об’єктивно оцінила якість підготовки та рівень виконання робіт, відзначивши найбільш перспективні проєкти.