Захист звітів з виробничої технологічної практики

Виробнича практика є надзвичайно важливою ланкою всього освітнього процесу для отримання повноцінної фахової передвищої освіти. Основне її завдання полягає в закріпленні теоретичних знань, набутих під час навчання в коледжі, а також оволодіння практичними навичками роботи з обраної спеціальності, орієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

З 22 квітня 2024 року студенти групи Е-303 спеціальності 141 ОПП Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд проходили виробничу технологічну практику, за результатами якої 12 – 14 червня відбувся захист звітів з виробничої технологічної практики. Керівниками практики від коледжу виступили Макеев Б.М., Попов В.В. За період практичної підготовки здобувачі освіти набули навичок з виконання робіт на підприємствах різних форм власності міста і району.